Referanser


Inderøy oppvekst og kultursenter

Oppdragsgiver: Scanska AS

Ca. 3000 m2 (BT 1)

År: 2014 - 2015

Isolering og taktekking med ATB.

Radonmembran. Fallisolering og tekking over områder med lett-tak-elementer (ca. 1000 m2)

Overhalla Barneskole med garasjer.

Oppdragsgiver: Byggmesteran AS

Ca. 1700 m2 

År: 2014 - 2015

Isolering og taktekking. Isolering etter standard passivhus-krav.

Fundament for solcellepaneler.

Reco Eiendom, Steinkjer

Oppdragsgiver: Håkkagata EiendomAS

Ca. 2000 m2 

År: 2015

Isolering og taktekking. Oppbygging av raft og gesimskasser.

Montering av komplett takrenne.

Sannan Handel - COOP Extra Steinkjer

Oppdragsgiver: Lønnheim Entreprenør AS

Ca. 2600 m2 

År: 2014 og 2015

Isolering, ubrennbar og taktekking med PVC-folie.

Verdalsøra barne-og ungdomsskole - Flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barne-og ungdomsskole - Flerbrukshall og svømmehall

Oppdragsgiver: NCC Construction AS

Ca. 5000 m2 med isolering og tekking med PVC. Av dette er ca. 1000 m2 vakumtak over svømmehallen.
Tine Meierier Verdal

Tine Meierier Verdal

Oppdragsgiver: Tine Meierier SA

Ca. 10.000 m2 omtekking og ca. 10.000 m2 nytekking med asfaltbelegg.

Verdal videregående skole

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Ca. 700m² isolering og tekking med Isola mestertekk og isolasjon fra Glava.
Steinkjer Tinghus

Steinkjer Tinghus

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS

Ca. 1000 m2 isolering og tekking med asfaltbelegg. 500 m2 membrantekking over parkeringskjeller.

Amfi Storsenter Steinkjer

Oppdragsgiver: Skanska Norge AS
Areal: ca. 14.000m²

Tekkearbeider 2008-2009. Isola mestertekk og isolasjon fra Glava og Brødrene Sunde AS.

Tautra Mariakloster

Oppdragsgiver: NCC Construction AS
Areal: 2.000m²

Tekkearbeider 2005-2006. Tekkeprodukter fra Derbigum Norge AS og fallisolasjon fra Rockwool.